Sivupohjat joita käytetään tilauksien PDF-muotoisten tulosteiden (esim. lasku) muodostamiseen.

MyCashfow'n tilaustulosteiden sivupohjat ovat tavallisia HTML-tiedostoja, jotka muunnetaan automaattisesti PDF-muotoon käyttämällä Prince XML -ohjelmaa.

Prince XML:n avulla PDF-tiedostojen ulkoasu voidaan määritellä CSS-tyyleillä, joten tulosteiden suunnittelu on yhtä suoraviivaista kuin kaikkien muiden verkkokaupan sivujen.

Yksikään tilaustuloste ei ole pakollinen sivupohja. Omia räätälöintejä varten voit käyttää MyCashflow'n oletusarvoisia tulosteita. Puuttuvat tulosteet korvataan aina järjestelmän sisäisillä sivupohjilla.