Tulostaa tilauksen maksun tilan.

Kuvaus

Tagi poimii tulostettavan sisällön verkkokaupan sanakirjasta. Alla näet eri arvojen tunnistekoodit sanakirjassa sekä olosuhteet, joissa kukin arvo valitaan tulostettavaksi:

  • 'PaymentStatusUnpaid': tilausta ei ole maksettu; käytetään myös kun tilaus on peruttu
  • 'PaymentStatusInvoiced': tilaus on maksettu (vain Lasku ja Klarnan osamaksut)
  • 'PaymentStatusPaid': tilaus on maksettu (kaikki muut maksupalvelut)

Syntaksi

{OrderPaymentStatus}

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'