Tulostaa ostoskorin maksukulut.

Kuvaus

Mikäli asiakas on käynyt verkkokaupan kassalla valitsemassa maksutavan, maksukulut lasketaan valinnan mukaan. Muussa tapauksessa käytetään verkkokaupan oletusmaksutapaa.

Mikäli käytössä olevalla maksutavalla ei ole maksukuluja, tagi ei tulosta mitään.

Syntaksi

{CartPaymentCosts(
  currencysymbol: boolean,
  decimals: int,
  decimalsep: string,
  exchanged: boolean,
  thousandssep: string,
  html: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

currencysymbol:

Määrittää tulostetaanko summan mukana myös valuuttasymboli. Tulostettava symboli valitaan automaattisesti käytössä olevan valuutan perusteella.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

decimals:

Määrittää tulostettavien desimaalinumeroiden määrän (oletusarvoisesti tulostetaan 2).

Sallitut arvot: kokonaisluvut

decimalsep:

Määrittää desimaalierottimena toimivan merkin. Useimmiten desimaalierottimena on pilkku tai piste lokaalista riippuen.

Sallitut arvot: merkki jota halutaan käyttää desimaalierottimena (esim. desimaalipiste = decimalsep: '.'). Oletusarvo on pilkku.

exchanged:

Määrittää, otetaanko tulostuksessa huomioon valuuttamuunnos, jos asiakas on jättänyt tilauksen jollain muulla valuutalla kuin eurolla.

exchanged-attribuutti on käytössä vain silloin, kun käytössä on Valuuttamuunnin -laajennus.

Tämä attribuutti toimii vasta kun asiakas on jättänyt tilauksen. Voit siis käyttää attribuuttia tilauksen sivupohjissa ja esimerkiksi tilaustuotteiden tagien sisällä.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

Arvolla false sisältö tulostetaan aina euroina.

thousandssep:

Määrittää tuhaterottimena käytettävän merkin.

Usein käytettyjä tuhaterotinmerkkejä ovat tyhjä merkki, pilkku ja piste. Tuhaterotin kannattaa valita kulloisenkin lokaalin mukaan.

Sallitut arvot: merkki joka halutaan asettaa hinnassa tuhaterottimeksi.

Oletusarvona käytetään katkeamatonta tyhjää merkkiä  .

html:

Määrittää tulostuuko sisällön ympärille oletusarvoinen HTML-merkkaus.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'