Tagit, joka liittyvät Ostoskorin palauttaminen -laajennuksen käyttöön.

Tutustu myös käyttöoppaassa ostoskorien palauttamiseen.

Lue myös ohjeet ostoskorin palauttamisen toteuttamiseen teemassa.

Ostoskorin muistutusviestin muotoilua varten on teemassa oma sähköpostipohja /themes/email/THEME/cart-recovery.html