Tulostaa tilaukselle tallennetun kommentin.

Kuvaus

Tagi poimii tulostamansa sisällön <textarea>-kentästä, jolla on attribuutti name='details'.

Lomake lähetetään POST-pyyntönä osoitteeseen /checkout.

Kun tilaus on jätetty, sama kommentti voidaan tulostaa käyttämällä {OrderComments}-tagia.

Tilauskommenttikentän voit tulostaa myös käyttämällä {CheckoutAcceptTerms}-tagia.

Syntaksi

{CartComment}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Toimii näkymässä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Tilauskommenttikentän toteuttaminen

Alla olevalla esimerkkikoodilla voit toteuttaa tilauskommenttikentän mihin tahansa verkkokaupassasi. Useimmiten kommenttikenttää kannattaa käyttää ostoskorissa tai kassalla.

<form action="/checkout/" method="post">
  <div class="FormItem" id="SubmitOrderComment">
    <label for="OrderComments">{%AddComment}</label>
    <textarea name="details" id="OrderComments" rows="5" cols="72">{CartComment}</textarea>
  </div>
</form>

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'