Tulostaa kaikki ostoskorissa käytettävissä olevat toimitustavat.

Kuvaus

Tulostettavat toimitustavat valikoidaan ostoskorituotteiden pakettikokojen ja painojen sekä asiakkaan toimitusmaan perusteella.

Jokaisesta toimitustavasta tulostetaan dl-muotoisena listana toimitustavan nimi ja toimituskulut.

Syntaksi

{CartShippingMethods(
    limit: int,
    sort: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

limit:

Asettaa tulostettavalle listalle enimmäispituuden.

Oletusarvoisesti listan pituutta ei rajoiteta.

Sallitut arvot: kokonaisluku

sort:

Sallitut arvot:

'abc'

toimitustavan nimen mukainen aakkosjärjestys (A–Ö)

'price'

hinnan mukaan nouseva järjestys

'manual'

hallintatyökalussa manuaalisesti määritetty järjestys (oletusarvo)

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'