Tulostaa ostoskorissa käytettävän toimitustavan tietoja.

Kuvaus

Tagi ei tulosta mitään, mikäli ostoskorissa ei ole tuotteita.

Oletusarvoisesti tagi tulostaa toimitustavan nimen. Voit kuitenkin muokata tulostettavaa sisältöä käyttämällä tagin helper-attribuutissa toimitustapojen tageja.

Syntaksi

{CartShippingMethod(
    includetax: boolean,
    helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyyshelper-attribuutissa: toimitustapa

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

includetax:

Sisällyttää toimituskuluihin arvonlisäveron arvolla true.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.
helper:

Määrittää tulostuksen sisällön ja merkkausmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joka määrittää tulostuksen merkkauksen ja sisällön.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

  • voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
  • voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen.

    Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'