Tulostaa Nosto-palvelun kautta luodun listan asiakkaalle suositelluista tuotteista.

Kuvaus

Jos käytät Nostoa verkkokaupassasi, varmista että kaupan teemassa on käytetty <head>-elementissä tagimerkkausta {Extensions(for:'head')}, joka lisää sivulle Noston JavaScript-kirjaston.

Joissakin tapauksissa Noston kirjasto voidaan tulostaa myös {NostoScript}-tagilla, mutta pääasiassa yllä mainittu tapa on suositeltavin.

Suositeltavien tuotteiden lista muodostetaan Noston suosittelualgoritmin avulla perustuen asiakkaan aiempaan selaushistoriaan. Tagin slot-attribuutilla voidaan määrittää Nosto-slotti, jonka tuotteet halutaan tulostaa.

Itse tuotelista lisätään teemaan Noston JavaScriptin avulla. Tämä tagi tulostaa vain elementin, jonka sisään Noston JavaScript-kirjasto sijoittaa valikoidut tuotteet.

Lue lisää Noston toimintaperiaatteista MyCashflow'n verkkosivuilta.

Katso myös tarkemmat ohjeet Noston suosituksien toteuttamiseen teemassa.

Syntaksi

{NostoProducts(
  slot: string,
  category: int,
    subcategories: boolean,
  brand: int,
  campaign: int,
  keyword: string,
  filters: string,
  timelimit: string,
  similar_to: int,
  compatible_to: int,
  crosssales_for: int,
    fallback: boolean,
  limit: int,
  prelimit: int,
  sort: int,
  pagination: boolean,
  type: string,
    list_type: string,
    list_classes: string,
  classes: string,
  helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyyshelper-attribuutissa: tuote

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Tuotesuosituslistoja voidaan lisätä useisiin kohtiin verkkokaupassa. Hyviä sijainteja ovat esimerkiksi etusivu, hakutulossivu ja ostoskori.

Tarjoustuotteiden suodattaminen Nosto-tuotteiden joukosta

Voit suodattaa Noston tuottaman tuotesuosituslistan joukosta verkkokaupan tarjoustuotteita käyttämällä tuotelistojen filters-attribuuttia.

Aseta attribuutille arvo 'discounted' tulostaaksesi vain alennustuotteita. Voit myös asettaa tagin tulostamaan vain varastossa olevia tuotteita lisäämällä suodattimen 'in_stock'.

{NostoProducts(
 slot: 'slot-1',
 filters: 'discounted|in_stock'
)}

Attribuutit

slot:

Määrittää slotin, jonka tuotteet tagilla tulostetaan.

Slotteja hallitaan Noston hallintatyökalussa sivulla On-site > Recommendations.

Lue lisää sloteista MyCashflow'n käyttöoppaasta.

Sallitut arvot: halutun slotin merkkijonomuotoinen tunniste

Esim. slot: 'category-page-slot-1'

category:

Määrittää tuoteryhmät, joista tuotteet haetaan.

Sallitut arvot: putkimerkeillä erotellut tuoteryhmien ID-numerot. Arvolla 'ALL' tuotteet haetaan kaikista tuoteryhmistä.

Esim. category: '2|34|5'

subcategories:

Määrittää haetaanko tuotteita myös category-attribuutilla määriteltyjen tuoteryhmien aliryhmistä.

Attribuutti on käytössä vain, mikäli category-attribuutilla on arvo.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

brand:

Määrittää tuotemerkit, joiden tuotteet haetaan.

Sallitut arvot: putkimerkeillä erotellut tuotemerkkien ID-numerot. Arvolla 'ALL' tuotteet haetaan kaikista tuotemerkeistä.

Esim. brand: '2|34|5'

campaign:

Määrittää kampanjat, joista tuotteet haetaan.

Sallitut arvot: putkimerkeillä erotellut kampanjoiden ID-numerot. Arvolla 'ALL' tuotteet haetaan kaikista kampanjoista.

Esim. campaign: '2|34|5'

keyword:

Hakusanat, joiden perusteella tuotteet valikoidaan listalle.

Katso käyttöoppaasta kuvaus haun toimintaperiaatteesta.

Sallitut arvot: hakusanat välilyönneillä erotettuina

Esim. keyword: 'paidat housut Jamppa'

filters:

Asettaa tulostettavalle listalle valmiita suodattimia, joiden perusteella listalle sisällytettävät tuotteet valikoidaan.

Sallitut arvot:

 • 'discounted': alennustuotteet (siis tuotteet jotka kuuluvat johonkin aktiiviseen alennuskampanjaan)
 • 'regularly_priced': normaalihintaiset tuotteet
 • 'featured': mainostettavat tuotteet

  Tuote merkitään mainostettavaksi tuotelomakkeen kohdassa Näkyvyys ja mainostus > Mainosta tuotetta.

 • 'has_images': vain tuotteet joilla on tuotekuva
 • 'preorder': ennakkotilattavat tuotteet (tuotteet joiden rajoitettu saatavuusaika ei ole vielä alkanut)
 • 'released': kaikki muut kuin ennakkotilattavat tuotteet viimeisen vuoden ajalta

  timelimit-attribuuttia käyttämällä voit asettaa suodattimen hakemaan tuotteita valitsemaltasi ajanjaksolta.

 • 'in_stock': varastossa olevat tuotteet
 • 'out_of_stock': varastosta loppuneet tuotteet
 • 'available': saatavilla olevat tuotteet
 • 'unavailable': tuotteet, jotka ovat loppuneet varastosta ja joiden myyntiä ei jatketa
 • 'navigable': tuote on navigoitavissa

  Tämä tarkoittaa että tuote kuuluu johonkin tuoteryhmään eikä mikään taso sen tuoteryhmähierarkiassa ole suljettu aktiivisessa kauppaversiossa.

 • 'not_in_cart': tuotteet, joita ei ole ostoskorissa

Jos haluat käyttää useampaa suodatinta, erota arvot toisistaan putkimerkeillä.

Esim. filters: 'discounted|released'

timelimit:

Asettaa aikavälin, jolta tuotteita haetaan listalle.

Sallitut arvot:

 • Päivät: '-n days'
 • Viikot: '-n weeks'
 • Kuukaudet: '-n months'

Esim. timelimit: '-3 months'

Arvolla 0 voit asettaa aikarajoituksen kokonaan pois päältä.

similar_to:

Määrittää tuotteet, joiden kanssa samankaltaisiksi merkittyjä tuotteita listalle halutaan hakea.

Sallitut arvot: putkimerkeillä erotetut tuotteiden ID-numerot tai jokin valmiista suodattimista:
 • 'cart': valikoidaan ristiinmyynnit ostoskorissa olevien tuotteiden perusteella
 • 'last_viewed': valikoidaan ristiinmyynnit asiakkaan viimeksi katsomien tuotteiden perusteella
 • 'last_bought': valikoidaan ristiinmyynnit asiakkaan viimeksi ostamien tuotteiden perusteella (asiakkaan on oltava kirjautunut sisään)

Jos valmiit suodattimet eivät tuota tuloksia, attribuutti yrittää hakea ristiinmyyntejä näkyvyyden tuotteiden perusteella. Voit estää tämän attribuuttimäärityksellä fallback:false.

Esim.: similar_to: '1|14|24' tai similar_to: 'cart'

compatible_to:

Määrittää tuotteet, joiden kanssa yhteensopivia tuotteita listalle halutaan hakea.

Sallitut arvot: putkimerkeillä erotetut tuotteiden ID-numerot tai jokin valmiista suodattimista:
 • 'cart': valikoidaan ristiinmyynnit ostoskorissa olevien tuotteiden perusteella
 • 'last_viewed': valikoidaan ristiinmyynnit asiakkaan viimeksi katsomien tuotteiden perusteella
 • 'last_bought': valikoidaan ristiinmyynnit asiakkaan viimeksi ostamien tuotteiden perusteella (asiakkaan on oltava kirjautunut sisään)

Jos valmiit suodattimet eivät tuota tuloksia, attribuutti yrittää hakea ristiinmyyntejä näkyvyyden tuotteiden perusteella. Voit estää tämän attribuuttimäärityksellä fallback:false.

Esim. compatible_to: '1|34|2' tai compatible_to: 'cart'

crosssales_for:

Määrittää tuotteet, joiden kanssa yhdessä ostettuja tuotteita listalle halutaan hakea.

Sallitut arvot: putkimerkeillä erotetut tuotteiden ID-numerot tai jokin valmiista suodattimista:
 • 'cart': valikoidaan ristiinmyynnit ostoskorissa olevien tuotteiden perusteella
 • 'last_viewed': valikoidaan ristiinmyynnit asiakkaan viimeksi katsomien tuotteiden perusteella
 • 'last_bought': valikoidaan ristiinmyynnit asiakkaan viimeksi ostamien tuotteiden perusteella (asiakkaan on oltava kirjautunut sisään)

Jos valmiit suodattimet eivät tuota tuloksia, attribuutti yrittää hakea ristiinmyyntejä näkyvyyden tuotteiden perusteella. Voit estää tämän attribuuttimäärityksellä fallback:false.

Esim. crosssales_for: '1|2|3' tai crosssales_for: 'last_viewed'

fallback:

Estää ristiinmyyntiattribuuttien oletusarvojen käyttämisen.

Katso myös tarkempi kuvaus ristiinmyyntiattribuuttien käyttämisestä.

Tämä attribuutti on käytössä vain silloin, kun similar_to-, compatible_to- tai crosssales_for-attribuuteilla on arvo.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

limit:

Asettaa tulostettavalle listalle enimmäispituuden.

limit-attribuutin arvojen perusteella määrittyvät myös sivutustyökalujen rajausvaihtoehdot.

Sallitut arvot: putkimerkeillä erotettu lista kokonaislukuja.

Listan ensimmäistä arvoa käytetään oletusarvona {PaginationLimit}-tagin tuottamassa rajausvalikossa.

Esim. limit: '1|5|10'

prelimit:

Rajoittaa tulostettavan listan pituutta ennen sort-attribuutilla tehtävää sivutusta ja järjestelyä.

Attribuutin pääasiallinen käyttötapa on poimia ristiinmyynti- ja hakutuloslistoilta esim. 10 sopivinta ja tulostaa niistä rajattu määrä satunnaisia tuotteita.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

sort :

Määrittää listan lajitteluperusteet. Attribuutin arvot määrittävät myös sivutuksen järjestelyvalikon saatavilla olevat arvot.

Sallitut arvot:

 • 'search': hallintatyökalussa manuaalisesti määritetty järjestys
 • 'last_sold': viimeksi myydyt tuotteet ensin
 • 'name_asc': aakkosjärjestys nimien mukaan (A-Ö)
 • 'name_desc': käänteinen aakkosjärjestys nimien mukaan (Ö-A)
 • 'price_asc': hinnan mukaan nouseva järjestys
 • 'price_desc': hinnan mukaan laskeva järjestys
 • 'released_asc': uutuusjärjestys (vanhimmat ensin)
 • 'released_desc': uutuusjärjestys (uusimmat ensin)
 • 'random': satunnainen järjestys
 • 'sales_asc': nouseva järjestys tuotteen myynnin mukaan
 • 'sales_desc': laskeva järjestys tuotteen myynnin mukaan

Jos haluat asettaa useita järjestelyperusteita, erota arvot toisistaan putkimerkeillä.

Esim. sort: 'name_asc|name_desc|released_asc'

pagination:

Määrittää näytetäänkö sivutustyökalut.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

type:

Määrittää tulostettavan listan merkkaustyypin.

Sallitut arvot:

 • 'normal': Jokainen listaelementti on oma div-elementtinsä. Listalla ei ole sisältävää elementtiä.
 • 'list': Lista tulostetaan HTML-listana. list_type-attribuutin avulla voit määritellä listan tyypin.
 • 'ids': Lista ei sisällä merkkausta, vaan tagi palauttaa ainoastaan tuotteiden ID-numerot putkimerkeillä erotettuina merkkijonomuodossa.
list_type:

Määrittää tuotelistan merkkaustyypin.

Attribuutti on käytössä vain silloin, kun type-attribuutilla on arvo 'list'.

Sallitut arvot: 'ul' tai 'ol'.

list_classes:

Luokkanimet, jotka annetaan listan sisältävälle listaelementille (<ul> tai <ol>, riippuen list_type-attribuutin arvosta).

Attribuutti on käytössä vain silloin, kun type-attribuutilla on arvo 'list'.

Sallitut arvot: välilyönneillä erotetut luokkanimet merkkijonona.

Esim. list_classes: 'ekaLuokka tokaLuokka'

classes:

Luokkanimet, jotka annetaan jokaiselle listaelementille.

Sallitut arvot: luokkanimet merkkijonoina.

Erota samalle elementille annettavat luokat välilyönnillä. Erota putkimerkeillä luokat, jotka haluat antaa eri listaelementeille.

Esim. classes: 'ekaLuokka tokaLuokka | jokaToisenLuokka jokaToisenTokaLuokka'

Katso myös tarkemmat ohjeet listojen luokkanimien määrittelyyn.

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joka määrittää tulostuksen merkkauksen ja sisällön.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen.

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'