Tulostaa Nosto-palvelun tuotesuosituksissa tarvittavat metatiedot.

Kuvaus

Tämän tagin sisältö kuuluu {Extensions}-tagin tulostamaan sisältöön. Käytä tämän tagin sijaan {Extensions}-tagia.

Jos käytät {Extensions}-tagin sijaan tätä tagia, sijoita se heti avaavan <body>-tagin jälkeen.

Katso myös tarkemmat ohjeet Noston suosituksien toteuttamiseen teemassa.

Syntaksi

{NostoTag}

Näkyvyys

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'