Tulostaa yksittäisen alennuskampanjan tietoja. Tagi toimii globaalisti, joten voit käyttää sitä missä tahansa verkkokauppasivustolla.

Kuvaus

Oletusarvoisesti tagi ei tulosta mitään. helper-attribuutin arvolla määritellään kokonaisuudessaan, mitä tietoja kampanjasta tulostetaan.

Syntaksi

{Campaign(
  id: int,
  helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyys helper-attribuutissa: kampanja

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Kampanjatietojen tulostaminen {Campaign}-tagilla

{Campaign}-tagin avulla voit helposti tulostaa minkä tahansa kampanjan tietoja muuallakin kuin kampanjasivulla. Tagi itsessään ei tulosta mitään, mutta sen helper-attribuutissa on mahdollista käyttää kaikkia kampanjoiden tageja.

Tässä esimerkissä käydään läpi {Campaign}-tagin käyttö, ja tulostetaan tagin avulla joitakin kampanjan perustietoja.

Haluttu kampanja osoitetaan id-attribuutin avulla. Tämän jälkeen määritellään tulostettava sisältö helper-attribuutissa.

{Campaign(
  id: 6,
  helper: {{
    

{CampaignName}

{CampaignDescription} {CampaignProducts( helper: {{

{ProductName}

{ProductListImage} {ProductCampaignPrice} {ProductAddToCart}
}} )} }} )}

Ensin tulostetaan kampanjan nimi ja kuvaus. Tämän jälkeen tulostetaan kampanjan tuotteet {CampaignProducts}-tagin avulla. Huomaa että tämän tuotelistan sisällä voidaan käyttää tuotteiden omia tageja, koska näkymäksi on täällä asetettu tuote.

Attribuutit

id:

Asettaa haettavan kampanjan ID-numeron.

Sallitut arvot: kokonaisluku

helper:

Määrittää tulostuksen sisällön ja merkkausmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joilla määritellään tulostuksen merkkaus ja sisältö.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. Voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. Voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '

  Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.

  '
 • after: '

  Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen

  '

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'