Tulostaa kampanjan kuvaustekstin.

Kuvaus

Kuvausteksti asetetaan hallintatyökalussa kampanjan hallintalomakkeen Kampanjan esittely -kentässä.

Syntaksi

{CampaignDescription}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: kampanja

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Kampanja

Kampanjatietojen tulostaminen {Campaign}-tagilla

{Campaign}-tagin avulla voit helposti tulostaa minkä tahansa kampanjan tietoja muuallakin kuin kampanjasivulla. Tagi itsessään ei tulosta mitään, mutta sen helper-attribuutissa on mahdollista käyttää kaikkia kampanjoiden tageja.

Tässä esimerkissä käydään läpi {Campaign}-tagin käyttö, ja tulostetaan tagin avulla joitakin kampanjan perustietoja.

Haluttu kampanja osoitetaan id-attribuutin avulla. Tämän jälkeen määritellään tulostettava sisältö helper-attribuutissa.

{Campaign(
  id: 6,
  helper: {{
    <h2>{CampaignName}</h2>
    {CampaignDescription}
    {CampaignProducts(
     helper: {{
      <div><h3>{ProductName}</h3>
       {ProductListImage}
       {ProductCampaignPrice}
       {ProductAddToCart}
      </div>
     }}
    )}
  }}
)}

Ensin tulostetaan kampanjan nimi ja kuvaus. Tämän jälkeen tulostetaan kampanjan tuotteet {CampaignProducts}-tagin avulla. Huomaa että tämän tuotelistan sisällä voidaan käyttää tuotteiden omia tageja, koska näkymäksi on täällä asetettu tuote.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'