Tulostaa kampanjan voimassaoloajan.

Kuvaus

type-attribuuttia käyttämällä voit tulostaa sekä alkamis- että loppumisajankohdat tai vain toisen näistä.

Oletusarvoisesti tulostetaan päivämäärät muodossa 1.12.2016 – 24.12.2017. Jos molemmat ajankohdat ovat kuluvan vuoden puolella, vuosiluvut jätetään pois.

Voit muotoilla tulostuksen itse käyttämällä format-attribuuttia.

Syntaksi

{CampaignTime(
    type: string,
    format: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: kampanja

Attribuutit

type:

Määrittää tulostetaanko sekä kampanjan alku- ja päättymisajankohta vai vain toinen.

Sallitut arvot:

  • 'range': tulostetaan alkamis- ja päättymisajankohdat (oletusarvo)
  • 'from': tulostetaan pelkkä alkamisajankohta
  • 'to': tulostetaan pelkkä päättymisajankohta
format:

Määrittää päivämäärän tulostusmuodon.

Sallitut arvot:

ArvoKuvausEsimerkki
dKuukauden päivä aina kahdella numerolla06
jKuukauden päivä ilman etunollia6
mKuukausi aina kahdella numerolla (etunolla)03
nKuukausi ilman etunollaa3
YVuosi neljällä numerolla2015
yVuosi kahdella numerolla15
H24-tunnin kellon mukainen tunti23
iMinuutti59
sSekunti59

Esimerkiksi tulostusmuodon 31.12.2015 saat aikaan merkinnällä format:'j.n.Y'.

Lisätietoja päivämäärän muotoilusta löydät esimerkiksi php.net-ohjeista.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'