Tulostaa kampanjan alennusprosentin tai alennusprosenttien vaihteluvälin.

Kuvaus

Alennusprosentit lasketaan automaattisesti kampanjaan liitettyjen tuotteiden alennusten perusteella. Tällöin otetaan huomioon myös tuotteiden yksilölliset alennukset, jotka eivät määrity kampanjan yleisen alennusprosentin perusteella.

Jos tuotteella on useita alennushintoja, tulostetaan hintojen vaihteluväli. Vaihteluväli määrittyy automaattisesti pienimmän ja suurimman lasketun alennuksen perusteella.

Tagin tulostama sisältö ei koske kampanjan mahdollista rivialennusta, vaan vain tuotealennuksia.

Syntaksi

{CampaignDiscount(
    mode: string,
    precision: int
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: kampanja

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Kampanja

Attribuutit

mode:

Määrittää tulostettavan alennusprosentin muodon.

Sallitut arvot:

  • 'min': tulostetaan kampanjan pienin alennus
  • 'max': tulostetaan kampanjan suurin alennus
  • 'range': tulostetaan kampanjan alennusprosenttien vaihteluväli (esim. 20–30 %)
precision:

Määrittää prosenttitarkkuuden, johon tulostettava alennus pyöristetään.

Sallitut arvot: 1, 5 & 10. Oletusarvo 1.

Esim. arvolla 1 tulostetaan tarkat prosentit, kun taas arvolla 5 pyöristetään prosentti lähimpään kymmeneen tai viiteen.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'