Tulostaa kampanjakuvan ja linkin mahdolliselle kampanjasivulle.

Kuvaus

Voit tulostaa kampanjan kuvan ja kuvaan liitetyn linkin myös erikseen käyttämällä {CampaignImageURL}- ja {CampaignImageLinkURL}-tageja.

Syntaksi

{CampaignImage(
    id: string,
    class: string,
    link: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: kampanja

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Kampanja

Attribuutit

id:

Tulostettavalle kuvaelementille asetettava id-attribuutti.

Sallitut arvot: merkkijono

class:

Tulostettavalle kuvaelementille asetettavat luokkanimet.

Sallitut arvot: merkkijono

Määritää tulostetaanko kuvan mukana linkki kampanjasivulle.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo true.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'