Tulostaa yhden tai useamman banneriryhmän kaikki bannerit.

Kuvaus

Haluttu banneriryhmä voidaan valita joko ryhmän ID-numeron (aseta group-attribuutti) tai manuaalisesti asetetun koodinimen (aseta name-attribuutti) perusteella.

Jos haluat tulostaa useamman banneriryhmän bannerit, anna group- tai name-attribuuteilla kaikkien haluttujen ryhmien ID-numerot tai koodinimet putkimerkeillä eroteltuina.

Oletusarvoisesti jokaisen bannerin kohdalla tulostetaan {Banner}-tagin oletussisältö. Voit muotoilla tulostusta haluamaksesi käyttämällä bannerien tageja helper-attribuutissa.

Syntaksi

{Banners(
  group: int,
  name: string,
  limit: int,
  sort: string,
  helper: string,
  classes: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyyshelper-attribuutissa: banneri

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

group:

Haluttujen banneriryhmien ID-numerot putkimerkeillä eroteltuina.

Sallitut arvot: putkimerkeillä eroteltu lista kokonaislukuja

Esim. group: 2 tai group: '2|4|7'

name:

Haluttujen banneriryhmien koodinimet putkimerkeillä eroteltuina.

Löydät koodinimet banneriryhmien tiedoista hallintatyökalussa.

Sallitut arvot: putkimerkeillä eroteltu lista merkkijonoja

Esim. name: 'etusivu' tai name: 'etusivu | tuoteryhmasivu'

limit:

Asettaa tulostettavalle listalle enimmäispituuden. Jos bannereita on enemmän kuin enimmäispituus sallii, tulostettavat bannerit määräytyvät sort-attribuutin perusteella.

Jos et aseta arvoa limit-attribuutilla, tulostetaan ryhmän kaikki bannerit.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

sort:

Määrittää bannerilistan lajitteluperusteet.

Sallitut arvot:

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joilla määritellään tulostuksen merkkaus ja sisältö.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. Voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. Voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

classes:

Luokkanimet, jotka annetaan jokaiselle listaelementille.

Sallitut arvot: luokkanimet merkkijonoina.

Erota samalle elementille annettavat luokat välilyönnillä. Erota putkimerkeillä luokat, jotka haluat antaa eri listaelementeille.

Esim. classes: 'ekaLuokka tokaLuokka | jokaToisenLuokka jokaToisenTokaLuokka'

Katso myös tarkemmat ohjeet listojen luokkanimien määrittelyyn.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'