Tulostaa bannerin kampanjalinkin URL-osoitteen.

Kuvaus

Kampanjalinkki asetetaan bannerin hallintalomakkeella kohdassa Linkin osoite.

Tagi tulostaa pelkän URL-osoitteen, joten sitä voidaan käyttää esimerkiksi <a>-tagin href-attribuutissa. Jos haluat tulostaa valmiiksi muotoillun kampanjalinkin, käytä {BannerLink}-tagia.

Syntaksi

{BannerURL(
    id: int,
    name: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: banneri

Voit käyttää tagia joko globaalina tai {Banner}- ja {Banners}-tagien helper-attribuuteissa.

Jos käytät tagia globaalisti, valitse banneri asettamalla joko id- tai name-attribuutille arvo.

Attribuutit

id:

Bannerin ID-numero.

Löydät bannerin ID:n selaimen osoiteriviltä kun muokkaat tai tarkastelet banneria hallintatyökalussa.

Sallitut arvot: bannerin kokonaislukumuotoinen ID-numero

name:

Bannerin koodinimi.

Koodinimen löydät bannerin tiedoista hallintatyökalussa.

Sallitut arvot: bannerin koodinimi merkkijonona

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'