Tulostaa bannerikuvan URL-osoitteen.

Kuvaus

Voit tulostaa bannerikuvan valmiissa <img>-elementissä käyttämällä {BannerImage}-tagia.

Jos käytät kuvakokoattribuutteja width, height tai imagesize, tuotekuva näkyy kävijälle attribuutin kokomääritystä vastaavana pienennöksenä.

Jos bannerilla ei ole kuvaa, tulostetaan teeman asetuksissa määritellyn NoImage-kuvan URL-osoite.

Globaali or-attribuutti ei ole käytössä tällä tagilla.

Syntaksi

{BannerImageURL(
  id: int,
  name: string,
  imagesize: string,
  height: int,
  width: int
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: banneri

Voit käyttää tagia joko globaalina tai {Banner}- ja {Banners}-tagien helper-attribuuteissa.

Jos käytät tagia globaalisti, valitse banneri asettamalla joko id- tai name-attribuutille arvo.

Attribuutit

id:

Bannerin ID-numero.

Löydät bannerin ID:n selaimen osoiteriviltä kun muokkaat tai tarkastelet banneria hallintatyökalussa.

Sallitut arvot: bannerin kokonaislukumuotoinen ID-numero

name:

Bannerin koodinimi.

Koodinimen löydät bannerin tiedoista hallintatyökalussa.

Sallitut arvot: bannerin koodinimi merkkijonona

imagesize:

Määrittää kuvan tulostuskoon.

Käytettävät arvot määräytyvät teeman asetusten ImageSizes-elementissä määriteltyjen arvojen perusteella.

Sallitut arvot: theme.xml-tiedoston ImageSizes-elementissä määriteltyjen kuvakokojen nimet

Esim. imagesize: 'Large'

height:

Määrittää kuvan korkeuden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

width:

Määrittää kuvan leveyden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.