Tulostaa tuotemerkin logokuvan ja tarvittaessa linkin tuotemerkkisivulle.

Kuvaus

Tuotemerkillä voi olla myös kampanjakuva, joka tulostetaan tagilla {BrandImage}.

Pelkän logokuvan URL-osoitteen voit tulostaa {BrandLogoUrl}-tagilla.

Jos käytät kuvakokoattribuutteja width, height tai imagesize, tuotekuva näkyy kävijälle attribuutin kokomääritystä vastaavana pienennöksenä.

Syntaksi

{BrandLogo(
  id: string,
  class: string,
  link: boolean,
  imagesize: string,
  width: int,
  height: int
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuotemerkki

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Tuotemerkki

Attribuutit

id:

Määrittää tulostettavalle <img>-elementille annettavan ID:n.

Sallitut arvot: merkkijono

class:

Määrittää tulostettavalle <img>-elementille annettavat luokkanimet.

Sallitut arvot: luokkanimet välilyönneillä erotettuina

Tulostaa tarvittaessa kuvan ympärille myös linkin tuotemerkkisivulle.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

imagesize:

Määrittää kuvan tulostuskoon.

Käytettävät arvot määräytyvät teeman asetusten ImageSizes-elementissä määriteltyjen arvojen perusteella.

Sallitut arvot: theme.xml-tiedoston ImageSizes-elementissä määriteltyjen kuvakokojen nimet

Esim. imagesize: 'Large'

width:

Määrittää kuvan leveyden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

height:

Määrittää kuvan korkeuden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'