Tässä artikkelissa käydään läpi Barebones-teeman tuotelistojen muotoiluun käytettävät työkalut ja tyylit, tuotesuodattimien käyttö oletusteemassa sekä tuotelistasliderien luominen.

Barebones-teema poistuu.

Teeman kehittäminen on lopetettu, ja kaikki sen sisältämät työkalut tullaan poistamaan käytöstä.

Jatkossa MyCashflow'n oletusteemana toimii Fluid-teema, jonka ulkoasua ja toimintoja on helppo mukauttaa graafisen käyttöliittymän avulla käyttämällä teema-asetuksia.

Tuotesuodattimien käyttäminen tuotelistoilla

Barebones-teema sisältää filters.js-JavaScript-pluginin, joka tekee Barebonesin tuotesuodattimien <ul>-listoista pudotusvalikkoja.

Plugin alustetaan seuraavasti (uusimmassa Barebonesin versiossa plugin on valmiiksi alustettu):

MCF.Filters.init();

filters.js-plugin ja tuotesuodattimet ovat Barebones-teemassa valmiina käytössä tuotelista-, tuotemerkki- ja kampanjasivuilla.

Lue lisää Barebonesin tuotesuodattimien oletustoteutuksesta.

Löydät filters.js-pluginin oletusteeman /scripts/plugins/filters.js-tiedostosta.

Plugin on valmiiksi alustettu Barebonesin uusimman version /scripts/custom.js-tiedostossa.

Tuotesuodattimien ulkoasut määritellään seuraavissa Barebones-teeman tiedostoissa:

 • /styles/scss/modules/_filters.scss
 • /styles/scss/modules/_tags.scss

Tuotelistasliderien luominen

Voit luoda oletusteeman CSS-listagridistä sliders.js-pluginin avulla vaakasuuntaisen sliderin. Esimerkiksi oletusteeman tuotesivun ristiinmyyntituotteiden lista on toteutettu sliderin avulla:

Löydät sliders.js-pluginin oletusteeman tiedostosta /scripts/plugins/sliders.js. Lisäksi sliderin tyypin määrittävät muuttujat on asetettu tiedostossa /scripts/custom.js.

Sliderin SASS-tyylit löydät oletusteeman tiedostosta /styles/scss/modules/_sliders.scss.

sliders.js-plugin käyttää taustalla jQueryn Slick-pluginia.

Slider luodaan asettamalla gridilistan containerille data-slider="foo"-attribuutti, jonka arvoksi annetaan halutun sliderin tyyppi. Gridilistaa varten ovat saatavilla seuraavat tyypit (nämä löytyvät tiedostosta /scripts/custom.js):

 • grid-list
 • grid-list-narrow
 • grid-list-wide

Alla näet yksinkertaisen esimerkin tuotelistasliderin luonnista:

{Products(
  before: '
    <h2>Tuotteita</h2>
    <ul class="GridList GridList-Wide" data-slider="grid-list-wide">
  ',
  helper: {{
    <li class="ListItem">
      {ProductListImage}
      <h3>{ProductName}</h3>
      {ProductShortDesc}
    </li>
  }},
  after: '</ul>'
)}

Tuotelistojen ulkoasutyylit

Tuotelistaelementtien ulkoasu määritellään oletusteeman tiedostossa /styles/scss/modules/_product.scss.

Jos haluat muuttaa tuotelistoilla rinnakkain näytettävien elementtien määrää, muuta CSS-listagridin leveyden määrittäviä muuttujia. Esimerkiksi jos haluat että tuotteita näytetään työpöytäkoossa rinnakkain 3 oletusarvoisen 4 sijaan, vaihda elementin .GridList-Wide > .ListItem -leveyttä tiedostossa /styles/scss/common/_grid.scss.