Tulostaa tuotteen ajantasaisen myyntihinnan.

Kuvaus

Myyntihintaan voi sisältyä kampanja-alennus. Tällöin alkuperäinen hinta on mahdollista tulostaa käyttämällä {ProductComparePrice}-tagia.

Jos listahintaan kohdistuu useita kampanjoita, myyntihinta määräytyy suurimman kampanja-alennuksen perusteella.

Mikäli tuotteella on variaatioita, joilla on omat hinnat, tagi tulostaa edullisimman variaation hinnan. Jos haluat tulostaa hintahaarukan (esim. 2 – 25 €), käytä {ProductPriceRange}-tagia.

Voit tulostaa tuotteen kaikki hinnat helposti käyttämällä {ProductPrices}-tagia.

Jos kävijällä on asetettuna variation_id-URL-parametri (esim. ?variation_id=5), tagi tulostaa variaation hinnan päätuotteen hinnan sijaan. variation_id-parametri asetetaan aina kun kävijä valitsee variaation, mutta voit asettaa sen myös itse, jos haluat ennakkovalita variaation linkittäessäsi tuotesivulle.

Syntaksi

{ProductPrice(
  currencysymbol: boolean,
  includetax: boolean,
  html: boolean,
  decimals: int,
  decimalsep: string,
  thousandssep: string,
  legend: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Tagia on mahdollista käyttää myös {ProductVariations}-tagin helper-attribuutissa. Tällöin tagi tulostaa variaation hinnan.

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Yksittäisen tuotteen sivupohja
Tuotekuvat

Attribuutit

currencysymbol:

Määrittää tulostetaanko summan mukana myös valuuttasymboli. Tulostettava symboli valitaan automaattisesti käytössä olevan valuutan perusteella.

exchanged-attribuutti määrittää, minkä valuutan symboli tulostetaan.

Valuuttasymboli voidaan tulostaa myös käyttämällä {CurrencySymbol}-tagia.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

includetax:

Laskee tulostettavan summan joko arvonlisäveron kanssa tai ilman.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

html:

Määrittää tulostuuko sisällön ympärille oletusarvoinen HTML-merkkaus.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

decimals:

Määrittää tulostettavien desimaalinumeroiden määrän (oletusarvoisesti tulostetaan 2).

Sallitut arvot: kokonaisluvut

decimalsep:

Määrittää desimaalierottimena toimivan merkin. Useimmiten desimaalierottimena on pilkku tai piste lokaalista riippuen.

Sallitut arvot: merkki jota halutaan käyttää desimaalierottimena (esim. desimaalipiste = decimalsep: '.'). Oletusarvo on pilkku.

thousandssep:

Määrittää tuhaterottimena käytettävän merkin.

Usein käytettyjä tuhaterotinmerkkejä ovat tyhjä merkki, pilkku ja piste. Tuhaterotin kannattaa valita kulloisenkin lokaalin mukaan.

Sallitut arvot: merkki joka halutaan asettaa hinnassa tuhaterottimeksi.

Oletusarvona käytetään katkeamatonta tyhjää merkkiä  .

legend:

Määrittää tulostetaanko hinnan eteen esittelyteksti (sanakirjan sana PriceFrom).

Huomio! legend-attribuutti on käytössä vain, mikäli tagi tulostaa tuotteen edullisimman variaation hinnan.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'