Tulostaa temassa valitun valuutan symbolin.

Kuvaus

Kaikissa MyCashflow-verkkokaupoissa tuotteiden hinnat määritellään oletusarvoisesti euroina. Käyttämällä Currency Converter -laajennusta (valuuttamuunnin), voit esittää hinnat teemassa muunnettuina haluamillesi valuutoille.

Syntaksi

{CurrencySymbol(
  exchanged: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Esimerkki tuotteen hintatietojen tulostamisesta

<div class="product-price-details">
  <p>
  {ProductPrice(
    html: false,
    after: ' {CurrencySymbol}'
  )} (sis. alv 24 %)<br>
  <span class="no-tax-price">
    Ilman alv. {ProductPrice(
      html: false,
      includetax: false,
      after: ' {CurrencySymbol}'
    )}
  </span>
  </p>
</div>       

Yllä on esitelty eräs tapa näyttää tuotteen hinnat verkkokaupan tuotesivulla.

Tuotteiden hinnat on vaivatonta tulostaa käyttämällä kokoelmatagia {ProductPrices}.

Esimerkissä tuotteen verollinen hinta tulostetaan {ProductPrice}-tagilla, jonka includetax-attribuutti saa oletusarvoisesti arvon true.

after-attribuutissa tulostetaan verollisen hinnan jälkeen valuuttasymboli {CurrencySymbol}-tagilla. Valuuttasymboli voitaisiin tulostaa myös {ProductPrice}-tagin currencysymbol-attribuutin avulla.

Verollisen hinnan jälkeen halutaan tulostaa myös veroton hinta. Tämä tehdään käytännössä samalla Interface-merkkauksella, jossa ainoa ero on että {ProductPrice}-tagin includetax-attribuutille annetaan arvo false.

Attribuutit

exchanged:

Määrittää tulostetaanko oletusarvoinen eurosymboli vai asiakkaan valitseman valuutan symboli.

exchanged-attribuutti on käytössä vain silloin, kun käytössä on Valuuttamuunnin -laajennus.

Tämä attribuutti toimii vasta kun asiakas on jättänyt tilauksen. Voit siis käyttää attribuuttia tilauksen sivupohjissa ja esimerkiksi tilaustuotteiden tagien sisällä.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

Arvolla false sisältö tulostetaan aina euroina.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'