Tulostaa listan tuotteen ominaisuuksista.

Kuvaus

Tagin käyttöön liittyy seuraavia palvelupakettikohtaisia rajoituksia:

 • Tagi on käytössä alkaen Basic-paketista.
 • Basic: Tagi tulostaa max. 3 tuoteominaisuutta.
 • Advanced ja ylöspäin: Tagi tulostaa oletusarvoisesti max. 10 tuoteominaisuutta (jos haluat näyttää enemmän ominaisuuksia, ota yhteyttä MyCashflow'n asiakaspalveluun).

Tätä tagia käytetään vain tuoteominaisuuksien listaamiseen esim. tuotesivulla. Tuotelistojen suodattimet toteutetaan {ProductListFilters}-tagin avulla.

Tagi tulostaa vain tuoteominaisuudet, jotka on merkitty näytettäväksi tuotteella käyttämällä tuoteattribuutin Näytä tuoteominaisuutena tuotesivulla -asetusta.

Lue myös tarkemmat ohjeet tuotesuodattimien toteuttamiseen teemassa.

Syntaksi

{ProductFeatures(
  filter: string
  helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Näkyvyyshelper-attribuutissa: product-attribute

Sivupohjat
Yksittäisen tuotteen sivupohja
Tuotekuvat

Attribuutit

filter:

Määrittää listalla näytettävät tuoteominaisuudet. Jos attribuuttia ei käytetä, listataan kaikki tuotteen ominaisuudet.

Sallitut arvot: Putkimerkeillä erotettu attribuuttien tunnisteiden lista.

Esim. filter: length|width

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joilla määritellään tulostuksen merkkaus ja sisältö.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. Voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. Voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'