Tulostaa listan tuoteominaisuuden arvoista.

Kuvaus

Tagi on käytössä alkaen Basic-paketista.

Lue myös tarkemmat ohjeet tuotesuodattimien toteuttamiseen teemassa.

Syntaksi

{ProductAttributeValues(
    separator: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: product-attribute

Näkyvyyshelper-attribuutissa: product-attribute-value

Tagia käytetään vain {ProductFeatures}-tagin helper-attribuutissa.

Attribuutit

separator:

Määrittää erotinmerkin, joka lisätään tulostettavien arvojen väliin. Oletuksena käytetään pilkkua.

Sallitut arvot: merkit ja merkkijonot

Esim. separator: '/'

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'