Tulostaa tuotteen nimen. Tulostuksen kieli on mahdollista määrittää manuaalisesti.

Syntaksi

{ProductName(
    maxlength: int,
    language: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Yksittäisen tuotteen sivupohja
Tuotekuvat

Attribuutit

language:

Määrittää kielen, jolla sisältö tulostetaan.

Sallitut arvot: kaksikirjaiminen kielikoodi (esim. 'fi')

maxlength:

Asettaa tulostettavan sisällön maksimipituuden. Sisällöstä poistetaan kaikki muotoilut ja ympäröidään tulostettava teksti <p>-tageilla.

Sallitut arvot: merkkimäärä kokonaislukuna. Esim. maxlength: 255

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'