Tulostaa pitkän tuotekuvauksen.

Kuvaus

Pitkä kuvaus määritellään hallintatyökalussa Tarkat tuotetiedot-kentässä.

Syntaksi

{ProductFullDesc(
    language: string,
    maxlength: int
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Yksittäisen tuotteen sivupohja
Tuotekuvat

Attribuutit

language:

Määrittää kielet, joilla sisältö tulostetaan.

Sallitut arvot: putkimerkeillä erotellut kaksikirjaimiset kielikoodit (esim. 'fi|en|de')

current-avainsanaa käyttämällä tulostetaan sisältö käytössä olevan kauppaversion kielellä.

maxlength:

Asettaa tulostettavan sisällön maksimipituuden. Sisällöstä poistetaan kaikki muotoilut ja ympäröidään tulostettava teksti <p>-tageilla.

Sallitut arvot: merkkimäärä kokonaislukuna. Esim. maxlength: 255

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'