Tulostaa lahjakortilla jäljellä olevan summan.

Kuvaus

Tagi ei tulosta mitään, jos kävijä ei ole syöttänyt lahjakorttikoodeja.

Voit tulostaa lahjakortilta tilausten maksamiseen käytetyn summan {GiftCardBalanceReserved}-tagia.

Syntaksi

{GiftCardBalanceLeft(
  html: boolean,
  exchanged: boolean,
  currencysymbol: boolean,
  decimals: int,
  decimalsep: string,
  thousandssep: string 
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Tagia käytetään {CartGiftCards}-tagin helper-attribuutissa.

Attribuutit

html:

Määrittää tulostuuko sisällön ympärille oletusarvoinen HTML-merkkaus.

Sallitut arvot: true/false

exchanged:

Määrittää, otetaanko tulostuksessa huomioon valuuttamuunnos, jos asiakas on jättänyt tilauksen jollain muulla valuutalla kuin eurolla.

exchanged-attribuutti on käytössä vain silloin, kun käytössä on Valuuttamuunnin -laajennus.

Tämä attribuutti toimii vasta kun asiakas on jättänyt tilauksen. Voit siis käyttää attribuuttia tilauksen sivupohjissa ja esimerkiksi tilaustuotteiden tagien sisällä.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

Arvolla false sisältö tulostetaan aina euroina.

currencysymbol:

Määrittää tulostetaanko summan mukana myös valuuttasymboli. Tulostettava symboli valitaan automaattisesti käytössä olevan valuutan perusteella.

exchanged-attribuutti määrittää, minkä valuutan symboli tulostetaan.

Valuuttasymboli voidaan tulostaa myös käyttämällä {CurrencySymbol}-tagia.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

decimals:

Määrittää tulostettavien desimaalinumeroiden määrän (oletusarvoisesti tulostetaan 2).

Sallitut arvot: kokonaisluvut

decimalsep:

Määrittää desimaalierottimena toimivan merkin. Useimmiten desimaalierottimena on pilkku tai piste lokaalista riippuen.

Sallitut arvot: merkki jota halutaan käyttää desimaalierottimena (esim. desimaalipiste = decimalsep: '.'). Oletusarvo on pilkku.

thousandssep:

Määrittää tuhaterottimena käytettävän merkin.

Usein käytettyjä tuhaterotinmerkkejä ovat tyhjä merkki, pilkku ja piste. Tuhaterotin kannattaa valita kulloisenkin lokaalin mukaan.

Sallitut arvot: merkki joka halutaan asettaa hinnassa tuhaterottimeksi.

Oletusarvona käytetään katkeamatonta tyhjää merkkiä  .

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'