Tulostaa URL-osoitteen, johon POST-pyynnön lähettämällä lahjakortti voidaan poistaa tilaukselta.

Kuvaus

Tämä artikkeli käsittelee uudistettuja lahjakortteja, jotka ovat otettavissa käyttöön kokeellisena ominaisuutena.

Lahjakorttien uusi toteutus tulee korvaamaan vanhat Lahjakortti-tyyppiset alennuskupongit 1.6.2021.

Tutustu tarvittaessa vanhoihin alennuskuponkeihin, jos et halua käyttää kokeellista ominaisuutta.

Voit käyttää tagia toteuttaaksesi oman lahjakortin poistopainikkeen lahjakorttilistaukseen.

Voit tulostaa valmiin poistolomakkeen käyttämällä {GiftCardRemoveButton}-tagia.

Tagi ei tulosta mitään, jos kävijä ei ole syöttänyt lahjakorttikoodeja.

Syntaksi

{GiftCardRemoveUrl}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Tagia käytetään {CartGiftCards}-tagin helper-attribuutissa.

Lahjakortin poistolomakkeen toteuttaminen

Alla näet yksinkertaisen esimerkin lahjakortin poistolomakkeen toteuttamisesta teemassa:

{CartGiftCards(
 helper: {{
  <form action="{GiftCardRemoveUrl}" method="post">
   <button type="submit">
    {%CartGiftCardRemove}
   </button>
  </form>
 }}
)}

Lahjakorttilistaus luodaan käyttämällä {CartGiftCards}-tagia. Tagin helper-attribuutissa laaditaan <form>-elementti, jonka avulla lahjakortti poistetaan käytöstä.

<form>-elementin action-attribuuttiin lisätään poisto-URL, ja lomakkeelle määritellään myös method="post"-attribuutti.

Poistopainikkeen teksti haetaan sanakirjasta CartGiftCardRemove-koodilla.

Tässä esimerkissä listaukseen ei lisätä mitään muita toimintoja kuin poistaminen. Käytä lahjakorttien tageja lisätäksesi listaukseen haluamasi ominaisuudet.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'