Tulostaa listan kävijän käyttämistä lahjakorteista.

Kuvaus

Oletusarvoisesti tagi ei tulosta mitään. Tulostettava sisältö ja merkkaus määritellään helper-attribuutin avulla.

Syntaksi

{CartGiftCards(
    helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyyshelper-attribuutissa: gift-card

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Lahjakorttilistauksen toteuttaminen teemassa

Alla näet Barebones-oletusteeman toteutuksen lahjakorttilistauksesta:

Barebones-teeman lahjakorttilistaus – helpers/full-cart.html
{CartGiftCards(
	helper: '{{
		<div class="FullCartSection FullCartTotal">
			{%CartPaidByGiftCard}: {GiftCardBalanceReserved}
		</div>
	}}',
	after: '
		{CartOpenTotal(
			before: '
				<div class="FullCartSection FullCartTotal">
					<span class="H4">{%CartOpenTotal}:&nbsp;',
			after: '</span></div>'
		)}',
	or: '
		{CartTotal(
			before: '<div class="FullCartSection FullCartTotal"><span class="H4">{%Total}:&nbsp;',
			after: '</span></div>'
		)}'
)}

Lahjakorttilistaus itsessään tulostetaan {CartGiftCards}-tagin avulla.

{GiftCardBalanceReserved}-tagilla tulostetaan listaukseen lahjakortilla maksettu summa. Tämän jälkeen after-attribuutissa tulostetaan avoin summa käyttämällä {CartOpenTotal}-tagia.

Jos asiakas ei ole käyttänyt lahjakortteja, or-attribuutin kautta tulostetaan pelkkä ostoskorin loppusumma.

Attribuutit

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joka määrittää tulostuksen merkkauksen ja sisällön.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

  • voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
  • voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen.

    Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'