Tulostaa maavalinnan pudotusvalikkona.

Kuvaus

Maavalikkoon tulostetaan ne maat jotka kaupan version käytettävissä olevilla toimitustavoilla ovat mahdollisia toimitusmaita. Maan vaihto vaikuttaa käytettäviin veroihin sekä ostoskorin arvioituihin toimituskuluihin.

Mikäli asiakas on kirjautunut sisään, maavalikkoa ei tulosteta, vaan teemassa käytettävä maa poimitaan asiakastiedoista.

Syntaksi

{CountrySelection(
    countries: string,
    force: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

countries:

Määrittää maat, jotka listalle halutaan sisällyttää.

Oletusarvoisesti tagi tulostaa kaikki saatavilla olevat maat.

Sallitut arvot: haluttujen maiden koodit putkimerkeillä erotettuna.

Esim. countries: 'fi|de|gb'

force:

Arvolla false tagi tulostaa maavalikon vaikka maa olisi jo valittu.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'