Tulostaa Google Analytics -kävijäseurantapalvelun seurantaskriptin.

Kuvaus

Tämän tagin sisältö kuuluu {Extensions}-tagin tulostamaan sisältöön.

{GoogleAnalyticsScript}-tagia on syytä käyttää lähinnä silloin, kun haluat esimerkiksi käyttää eri tiliä, kuin laajennuksen asetuksiin on tallennettu. Lisää tällöin tagi teemaan ennen {Extensions}-tagia sivun <head>-osiossa.

Jos käytössä on jokin uusi seurantaskriptin versio, sinun on käytettävä tagilla for:'head'-attribuuttia.

Kun käytät asynkronista seurantaa, käytä tagia <body>-elementissä attribuutilla for:'body'.

Katso myös Google Analyticsin asennus- ja käyttöohjeet MyCashflow'ssa.

Syntaksi

{GoogleAnalyticsScript(
  exclude: string,
  for: string,
  account: string,
  setdomainname: string,
  setallowlinker: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

{GoogleAnalyticsScript}-tagia käytetään tavallisesti sivun <head>-elementissä.

Asynkronisen seurannan käyttäminen

Jos verkkokaupassa on käytössä Google Analyticsin asynkroninen seuranta, sinun on käytettävä {GoogleAnalyticsScript}-tagia sivun <body>-osiossa:

  ...
  {GoogleAnalyticsScript(
  	for: 'body'
  )}
</body>

Käytä tällöin tagilla for: 'body' -attribuuttia.

Usean eri Google Analytics -tilin käyttäminen verkkokaupassa

Tässä esimerkissä oletetaan, että eri versiot käyttävät samaa kaupan teemaa.

Kun haluat seurata eri kauppaversioiden liikennettä Google Analyticsin avulla, tarvitset jokaiselle versiolle oman seurantaskriptitiedoston:

{GoogleAnalyticsScript(
  account: 'UA-12345678-1'
)}

{GoogleAnalyticsScript}-tagin account-attribuutissa määritetään Analytics-tili, jonka kautta version liikennettä halutaan seurata.

Nimeä jokainen tiedosto mallilla ga-script-n.html, missä n on kunkin version ID-numero. Näet version ID:n selaimen osoiteriviltä, kun avaat version muokattavaksi hallintatyökalussa.

Seurantatiedosto haetaan teemaan {Helper}-tagin avulla:

  ...
  {Helper(
    file: 'helpers/ga-script-{VersionID}'
  )}
  {Extensions(for: 'head')}
</head>

{VersionID}-tagin avulla haetaan seurantatiedosto, joka vastaa kulloinkin asiakkaan valitsemaa versiota. Varmista että haet seurantaskriptin ennen {Extensions}-tagia.

Jos eri versioilla on omat teemansa, voit lisätä jokaisen teeman <head>-osioon saman merkkauksen, kuin tämän esimerkin seurantatiedostoihin.

Attribuutit

exclude:

Arvolla 'schema' poistaa sivulta oletusarvoisen Schema.org-merkkauksen.

Sallitut arvot:
 • 'schema'
for:

Määrittää elementin, johon seurantaskripti halutaan tulostaa.

Sallitut arvot:

 • 'head': sisältö tulostetaan <head>-elementtiin; pakollinen uudempien seurantaskriptien kanssa
 • 'body': sisältö tulostetaan <body>-elementtiin; käytä asynkronisen seurannan kanssa
account:

Määrittää Google-tilin, jonka seurantaskripti halutaan tulostaa.

Sallitut arvot: merkkijono

Anna attribuutin arvoksi tilin seurantakoodi, esim. 'UA-52255336-1'.

setdomainname:

Verkkotunnus, josta tulevaa liikennettä halutaan seurata.

Attribuutti ei ole käytössä Googlen Universal Analytics -seurantaskriptin kanssa.

Sallitut arvot:

 • 'auto': verkkotunnus päätellään DOM:in document.domain-arvon perusteella
 • 'none': seurataan liikennettä mistä tahansa verkkotunnuksesta
 • Voit antaa arvoksi myös esimerkiksi {ShopUrl}-tagin, jos haluat aina seurata liikennettä vain yhdestä verkkotunnuksesta.

Tagi vastaa Googlen _setDomainName()-funktiota.

setallowlinker:

Määrittää, seurataanko liikennettä useista verkkotunnuksista.

Attribuutti ei ole käytössä Googlen Universal Analytics -seurantaskriptin kanssa.

Tällä attribuutilla Analytics saadaan seuraamaan kahta toisiinsa liittyvää sivua yhtenä seurattavana kohteena, vaikka sivustoilla olisi eri verkkotunnus (ristiinseuranta).

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo true.

Arvolla false seuraaminen useista verkkotunnuksista on estetty.

Tagi vastaa Googlen _setAllowLinker()-funktiota.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'