Tulostaa Google Analytics Enhanced Ecommerce -ominaisuuden käyttämät seurantatiedot tuotelinkkien ja mahdollisten omien ostopainikkeiden yhteyteen.

Kuvaus

Tagi vaatii toimiakseen JavaScript-tiedostoja, jotka tulostetaan teemaan {SupportScripts}-tagin avulla.

Tagi tulostaa HTML-attribuutin, jonka sisään sijoitetaan JSON-objektissa Enhanced Ecommerce -ominaisuuden lukemat tiedot.

Tagia käytetään tuotesivulle johtavissa linkkielementeissä. Alla näet esimerkin tagin käyttämisestä:

<a href="{ProductUrl}" {ProductLinkData}>{ProductName}</a>

Mikäli käytät teemassa tuotelistatagien oletusarvoisia tulostuksia (et siis omia helper-tiedostojasi), sinun ei tarvitse lisätä {ProductLinkData}-tagia erikseen.

Jos olet laatinut verkkokauppaan oman ostolomakkeen – etkä ole toteuttanut sitä käyttämällä {ProductBuy}-tagia – lisää ostolomakkeen yhteyteen seuraava merkkaus:

<form action="/cart/" enctype="multipart/form-data" method="post" class="BuyForm" {ProductLinkData(type: 'add_to_cart', event: 'submit')}>
  ...
</form>

Syntaksi

{ProductLinkData(
  event: string,
  type: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Attribuutit

event:

Määrittää tapahtuman jonka yhteydessä toiminto kirjataan seurantaan.

Sallitut arvot:
 • 'click': Seuranta laukeaa linkin klikkauksella (oletusarvo).
 • 'submit': Seuranta laukeaa lomakkeen lähetyksen yhteydessä.
type:

Määrittää toiminnon jota halutaan seurata.

Sallitut arvot:

 • 'click_product': Seurataan tuotelinkin klikkausta (oletusarvo).
 • 'add_to_cart': Seurataan ostoskoriin lisäämistä.

Jos tuotteella on variaatioita, ladattavia tiedostoja tai räätälöintejä, attribuutille asetetaan automaattisesti arvo 'click_product'.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'