Tulostaa laajennuksien tuottamaa ja käyttämää sisältöä. {Extensions}-tagia suositellaan käytettäväksi aina laajennuksien omien tagien sijaan.

Kuvaus

Tämä tagi on pakollinen. Tagin jättäminen pois kaupan teemasta voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia verkkokaupan käytettävyydessä ja ylläpidossa.

Laajennuksien tuottamaa sisältöä ovat esimerkiksi Facebook-laajennuksen OpenGraph-data ja Google Analyticsin (ja muiden seurantatyökalujen) skriptit.

Käytä {Extensions}-tagia teemassa aina kun verkkokaupassa on käytössä jokin laajennus.

Katso lisätietoja laajennuksien käyttöohjeista.

{Extensions}-tagi sijoitetaan tarpeen mukaan eri osiin HTML-dokumenttia (katso tarkemmat ohjeet).

Syntaksi

{Extensions(
  for: string,
  exclude: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Tagia käytetään vain <head>-elementin lopussa tai <body>-elementin alussa. Katso tarkemmat ohjeet alta.

Laajennustuen lisääminen kaupan teemaan

{Extensions}-tagin avulla lisätään teemaan edellytykset käyttää useita MyCashflow'n laajennuksia verkkokaupassa. Seuraavissa esimerkeissä havainnollistetaan tagin käyttöä. MyCashflow'n kaikissa valmisteemoissa tagia on käytetty esimerkkien mukaisesti.

Varmista että teema sisältää molemmat seuraavista merkkauksista, jotta kaikki laajennusten tarvitsemat työkalut ja komponentit ovat saatavilla teemassa.

<head>-elementissä tagi sijoitetaan juuri ennen elementin loppua ja määritetään attribuutti for: 'head'

  {Extensions(
    for: 'head'
  )}
</head>
<body>        

<body>-elementtiin tulostettaessa tagi taas sijoitetaan heti avaavan <body>-tagin jälkeen ja määritetään attribuutti for: 'body'

</head>
<body>
  {Extensions(
    for: 'body'
  )}         

Tuotetietojen piilottaminen Googlen Hausta

Voit piilottaa verkkokaupan tuotteiden tiedot Googlen Hausta määrittämällä {Extensions}-tagille attribuutin exclude: 'schema'

Attribuutti poistaa sivulta MyCashflow'n Schema.org-merkkauksen, josta Google lukee tuotteiden tiedot hakutuloksiin.

...
  {Extensions(
    for: 'head',
    exclude: 'schema'
  )}
</head>
<body> 

Attribuutit

for:

Määrittää tulostettavan sisällön sijainnin HTML-dokumentissa.

Sallitut arvot:
 • 'head': Sisältö tulostetaan HTML-dokumentin <head>-elementtiin.

  Käytä tällöin tagia <head>-elementin lopussa.

 • 'body': Sisältö tulostetaan HTML-dokumentin <body>-elementtiin.

  Käytä tällöin tagia <body>-elementin alussa.

exclude:

Määrittää komponentit, jotka suljetaan pois tagin tulostamasta sisällöstä.

Sallitut arvot:
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'