Tulostaa laajennuksien tuottamaa ja käyttämää sisältöä. {Extensions}-tagia suositellaan käytettäväksi aina laajennuksien omien tagien sijaan.

Kuvaus

Tämä tagi on pakollinen. Tagin jättäminen pois kaupan teemasta voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia verkkokaupan käytettävyydessä ja ylläpidossa.

Laajennuksien tuottamaa sisältöä ovat esimerkiksi Facebook-laajennuksen OpenGraph-data ja Google Analyticsin (ja muiden seurantatyökalujen) skriptit.

Käytä {Extensions}-tagia teemassa aina kun verkkokaupassa on käytössä jokin laajennus.

Katso lisätietoja laajennuksien käyttöohjeista.

{Extensions}-tagi sijoitetaan tarpeen mukaan eri osiin HTML-dokumenttia. Katso ohjeet jäljempänä for-attribuutin kuvauksesta.

Syntaksi

{Extensions(
  for: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Laajennusten tuottaman sisällön lisääminen kaupan teemaan

Seuraavissa esimerkeissä havainnollistetaan {Extensions}-tagin käyttöä eri osissa HTML-dokumenttia. Useimmiten on hyödyllistä lisätä molemmat seuraavista merkkauksista teemaan, jotta kaikki laajennukset saavat sisältönsä tulostettua.

</head>
<body>
  {Extensions(
    for: 'body'
  )}         

body-elementtiin tulostettaessa tagi sijoitetaan juuri avaavan body-tagin jälkeen.

  {Extensions(
    for: 'head'
  )}
</head>
<body>        

head-elementissä tagi taas sijoitetaan juuri ennen elementin loppua. {Extensions}-tagia on käytetty MyCashflow'n oletusteemassa esimerkkien mukaisesti.

Attribuutit

for:

Määrittää tulostettavan sisällön sijainnin HTML-dokumentissa.

Sallitut arvot:

 • 'head': Sisältö tulostetaan HTML-dokumentin head-elementtiin.

  Käytä tällöin tagia head-elementin lopussa.

 • 'body': Sisältö tulostetaan HTML-dokumentin body-elementtiin.

  Käytä tällöin tagia body-elementin alussa.

Esim. for:'body'

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'