Tulostaa listan mainostettavaksi merkityistä tuotepaketeista.

Kuvaus

Tämä tagi on alias {Bundles}-tagille. Voit tulostaa saman sisällön käyttämällä seuraavaa merkkausta:

{Bundles(
  filters: 'featured'
)}

Tutustu tuotepaketteihin myös kauppiaan oppaassa.

Katso myös tarkemmat ohjeet tuotepakettiominaisuuden toteuttamiseen verkkokaupan teemassa.

Syntaksi

{FeaturedBundles(
  category: int,
  classes: string,
  helper: string,
  limit: int,
  product: int,
  sort: string,
  type: string
)}

Näkyvyys

Näkyvyyshelper-attribuutissa: tuotepaketti

Attribuutit

category:

Määrittää ID-numeron perusteella tuoteryhmän, johon sijoitetut tuotepaketit tulostetaan.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

Esim. category: 1

classes:

Luokkanimet, jotka annetaan jokaiselle listaelementille.

Luokkanimet tulostetaan {BundleClass}-tagin avulla tagin helper-attribuutissa. Jos tagia ei ole käytetty, luokkanimiä ei tulosteta listalle.

Sallitut arvot: luokkanimet merkkijonoina.

Erota samalle elementille annettavat luokat välilyönnillä. Erota putkimerkeillä luokat, jotka haluat antaa eri listaelementeille.

Esim. classes: 'ekaLuokka tokaLuokka | jokaToisenLuokka jokaToisenTokaLuokka'

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joka määrittää tulostuksen merkkauksen ja sisällön.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 • voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 • voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen.

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'