Tulostaa tuotepaketin oman kuvan sekä jokaisen tuotteen pääkuvan.

Kuvaus

Listan alkuun tulostetaan tuotepaketin oma kuva (jos asetettu) sekä kuvateksti. Tämän jälkeen tulostetaan thumbnail-koossa jokaisen tuotepakettiin kuuluvan tuotteen pääkuva.

Voit tulostaa thumbnail-kuvat myös käyttämällä {BundleThumbnails}-tagia.

Syntaksi

{BundleImages}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuotepaketti

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Tuotepaketti

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'