Tulostaa listan kaupan tuotepaketeista.

Kuvaus

Oletusarvoisesti tuotepakettilistaus näytetään niiden tuotteiden sivuilla, jotka kuuluvat johonkin tuotepakettiin. Tämän tagin avulla voit sijoittaa vapaasti muotoiltavan tuotepakettilistan mille tahansa verkkokaupan sivulle.

Tutustu tuotepaketteihin myös kauppiaan oppaassa.

Katso myös tarkemmat ohjeet tuotepakettiominaisuuden toteuttamiseen verkkokaupan teemassa.

Syntaksi

{Bundles(
  category: int,
  classes: string,
  filters: string,
  helper: string,
  limit: int,
  product: int,
  sort: string,
  type: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyyshelper-attribuutissa: tuotepaketti

Tuotepakettilistauksien lisääminen tuoteryhmäsivuille

{Bundles}-tagin avulla voit lisätä tuoteryhmäsivulle listauksen tuotepaketeista, jotka näytetään tuoteryhmässä.

Tuotepaketit asetetaan näkymään tuoteryhmässä tuotepaketin julkaisuasetuksissa.

Tuoteryhmä asetetaan {Bundles}-tagille category-attribuutissa:

{Bundles(
  before: '
    <h2>Pakettitarjoukset</h2>
    <ul>
  ',
  category: {CategoryID},
  helper: {{
    <li>
      <a href="{BundleURL}">
        <h3>{BundleName}</h3>
        {BundleImage}
        {BundlePrice}
      </a>
    </li>
  }},
  after: '</ul>'
)}

Voit käyttää tuoteryhmän tuotepakettien listaukseen myös {CategoryBundles}-tagia, jolloin category-attribuuttia ei tarvitse määrittää.

Attribuutit

category:

Määrittää ID-numeron perusteella tuoteryhmän, johon sijoitetut tuotepaketit tulostetaan.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

Esim. category: 1

classes:

Luokkanimet, jotka annetaan jokaiselle listaelementille.

Luokkanimet tulostetaan {BundleClass}-tagin avulla tagin helper-attribuutissa. Jos tagia ei ole käytetty, luokkanimiä ei tulosteta listalle.

Sallitut arvot: luokkanimet merkkijonoina.

Erota samalle elementille annettavat luokat välilyönnillä. Erota putkimerkeillä luokat, jotka haluat antaa eri listaelementeille.

Esim. classes: 'ekaLuokka tokaLuokka | jokaToisenLuokka jokaToisenTokaLuokka'

filters:

Asettaa suodattimet, joiden perusteella valikoidaan listalle vain tietyt tuotepaketit.

Sallitut arvot: 'featured' (hakee vain mainostettavaksi merkityt tuotepaketit)

Esim. filters: 'featured'

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joilla määritellään tulostuksen merkkaus ja sisältö.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. Voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. Voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

limit:

Asettaa tulostettavalle listalle enimmäispituuden.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

Esim. limit: 3

product:

Määrittää ID-numeron perusteella tuotteen, jonka on kuuluttava haettaviin tuotepaketteihin.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

Esim. product: 1

sort:

Määrittää listan lajitteluperusteet.

Sallitut arvot:

 • 'name_asc': aakkosjärjestys nimien mukaan (A-Ö)
 • 'name_desc': käänteinen aakkosjärjestys nimien mukaan (Ö-A)
 • 'released_asc': uutuusjärjestys (vanhimmat ensin)
 • 'released_desc': uutuusjärjestys (uusimmat ensin)
 • 'random': satunnainen järjestys
 • 'sales_asc': myyntimäärän mukaan nouseva järjestys
 • 'sales_desc': myyntimäärän mukaan laskeva järjestys
type:

Määrittää listan tulostusmuodon.

Attribuuttia käytetään vain, mikäli helper-attribuuttia ei ole asetettu. Tällöin type-attribuuttia ei tarvitse asettaa erikseen, vaan se otetaan automaattisesti käyttöön.

Sallitut arvot: 'normal'

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'