Tulostaa tuoteryhmän ID:n, jossa tuotepaketti on asetettu näkymään.

Syntaksi

{BundleCategoryID}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuotepaketti

Sivupohjat
Tuotepaketti

Tuotepaketin hintojen näyttäminen tuoteryhmän perusteella

Tässä esimerkissä piilotetaan tuotepaketin ostotyökalut, jos tuotepaketti kuuluu tiettyyn tuoteryhmään. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi, jos tuotepaketti kuuluu jälleenmyyjille rajattuun tuoteryhmään, jolloin kuluttaja-asiakkaiden ei haluta tilaavan sitä.

 1. Lisää tuotepaketti näkymään tuoteryhmässä.

  Tässä esimerkissä käytetään tuoteryhmää, jonka id on 1.

  Lue tarvittaessa käyttöoppaasta lisää tuotepakettien hallinnasta.

 2. Luo helper-tiedosto, joka sisältää merkkauksen, joka näytetään jos tuotepaketti kuuluu määritettyyn tuoteryhmään.
  <p>Tämä tuotepaketti ei ole ostettavissa.</p>
  Esimerkin helper tallennetaan teemassa tiedostoon helpers/price-note-1.html. Tuoteryhmän id sisällytetään tiedostonimeen.
 3. Lisää hintojen näyttämisen merkkaus tuotepaketin sivupohjaan.
  {Helper(
    file: 'helpers/price-note-{BundleCategoryID}',
    or: {{
      {BundleBuy}
    }}
  )}

Jos tuotepaketti kuuluu tuoteryhmään, jonka id on 1, näytetään helper-tiedoston sisältö. Muussa tapauksessa näytetään tuotepaketin ostotyökalut.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'