Tässä artikkelissa käydään läpi, milloin on järkevintä perustaa useita verkkokauppoja ja milloin voidaan käyttää useita kauppaversioita saman verkkokaupan sisällä.

MyCashflow'n kauppaversioita voidaan käyttää erottamaan toisistaan eri kohderyhmille (kieliversiot, B2B-kauppa, jne.) tai eri tarkoituksiin suunnatut alueet verkkokaupassa. Tietyissä tapauksissa kauppaversiot kuitenkin vaikeuttavat tai eivät mahdollista tiettyjä toimintoja, jolloin vaihtoehtoinen ratkaisu on monesti useamman verkkokaupan avaaminen. 

Alla on käyty läpi yleisiä tapauksia, jotka voidaan ratkaista joko kauppaversioilla tai useilla verkkokaupoilla, ja kerrottu, mitä etuja tai haittoja kussakin ratkaisussa on.

Tuotevalikoima

Mikäli verkkokaupassa myydään samaa tuotevalikoimaa useille eri kohderyhmille (esim. eri kielialueille), sisältöä voidaan mainiosti hallita luomalla yhteen verkkokauppaan useita kauppaversioita – oma jokaiselle kohderyhmälle. Voit luoda esimerkiksi erikielisiä ja suljettuja kauppaversioita omien tarpeidesi mukaan.

Jos tuoteryhmää tarvitsee rajata joiltain osin eri kohderyhmille, tämä onnistuu asettamalla kauppaversioille yksilöllinen tuotevalikoima versionhallintalomakkeella.

Jos taas tuotevalikoima on eri kohderyhmille lähes täysin erilainen, on monesti viisaampaa avata useita verkkokauppoja, koska tuotteiden näkyvyyksien hallinnasta voi tulla monimutkaista hyvin voimakkaasti versioittain vaihtelevassa tuotevalikoimassa.

Eri maiden verokannoilla myyminen

Mikäli haluat myydä verkkokauppasi tuotteita eri maiden verokannoilla, on ainoa vaihtoehto perustaa monta verkkokauppaa. MyCashflow'ssa ei ole tällä hetkellä mahdollista asettaa tuotteille hintoja eri maiden verokantojen perusteella, vaan koko verkkokaupalla ovat aina käytössä vain yhden maan arvonlisäveroprosentit.

Varastonhallinta

Jos verkkokauppa käyttää vain yhtä varastoa, eli myy tuotteita samasta varastosta kaikille eri kohderyhmille, tuotevalikoimaa voidaan ylläpitää yhdessä verkkokaupassa useiden kauppaversioiden avulla.

Jos eri kauppaversioiden tuotteet toimitetaan useasta varastosta, ja tuotteilla voi olla eri saldo eri varastoissa, on syytä perustaa useampi verkkokauppa. Nykyisellään MyCashflow'ssa ei ole mahdollista määritellä tuotteille useaa varastosaldoa, joten varastoa on ylläpidettävä erillisissä verkkokaupoissa, jos halutaan, että yksittäisiä tuotteita voidaan hallita useassa varastossa.

Useampi verkkokauppa voi käyttää samaa varastoa.

Mikäli sinulla on useampi verkkokauppa, ja haluat käyttää samaa varastoa kaikissa kaupoissa, tätä tarkoitusta varten voidaan rakentaa integraatiosovellus käyttämällä MyCashflow'n ohjelmointirajapintaa.

Sovelluksen rakentaminen edellyttää edistyneitä ohjelmointitaitoja, joten ota asia puheeksi jonkin kumppanimme tai asiakaspalvelumme kanssa.

Asiakasrekisterit

Eri kauppaversiot jakavat MyCashflow'ssa saman asiakasrekisterin, eli asiakas voi kirjautua samoilla tunnuksilla kaikkiin kieliversioihin (lukuunottamatta tietyille asiakasryhmille rajattuja versioita).

Kauppaversioilla voi olla täysin yksilölliset brändit ja asiakkaat voivat rekisteröityä useampiin kauppaversioihin. Tällaisessa tapauksessa kannattaa joko 1) tehdä selväksi, että brändit ovat saman yrityksen alla ja samat tunnukset toimivat kirjautumisessa tai 2) perustaa kauppaversioiden sijaan useita verkkokauppoja. Muuten erillisiin kauppaversioihin rekisteröityminen voi aiheuttaa asiakkaille hämmentäviä tilanteita: kun yhteen kauppaversioon on luotu tunnukset, samalla sähköpostiosoitteella ei voi enää rekisteröityä toiseen.

Mikäli sinun on ylläpidettävä useaa eri asiakasrekisteriä, kannattaa useimmiten luoda jokaista asiakasrekisteriä varten oma verkkokauppa. Monen asiakasrekisterin ylläpito onnistuu tietyin rajoituksin myös yhdessä verkkokaupassa jakamalla asiakkaat asiakasryhmiin.

Kirjanpito

Lähtökohtana voidaan pitää, että jos eri verkkokauppojen/brändien myynnit viedään eri yritysten kirjanpitoon, on aina selkeintä käyttää useampaa verkkokauppaa.

MyCashflow-verkkokaupassa voidaan myös käyttää vain yhtä Y-tunnusta kerrallaan, joten versioita ei voi käyttää eri yritysten yksittäisinä verkkokauppoina. Kaikkien versioiden on oltava saman yrityksen nimissä toimivia kauppoja.

Esimerkki: Kun yrityksellä on kirjanpitovelvollinen tytäryhtiö toisessa maassa, on usein järkevintä perustaa sitä varten myös oma erillinen MyCashflow-verkkokauppa.

Asetukset ja sopimukset

Yleensä voit käyttää samoja maksu-, logistiikka-, ja muita tunnuksia ja sopimuksia eri kauppaversioiden välillä ja useimmiten myös yhtaikaa eri verkkokaupoissa.

Voit myös määritellä verkkokauppasi toimitusehdot kauppaversion mukaan.