Tulostaa listan valitun sivun alaisista sisältösivuista.

Kuvaus

{InfoNavigation}-tagin helper-attribuutissa tagi tulostaa listan kulloisenkin sivun alaiset sivut; sisältösivujen sivupohjassa taas auki olevan sivun alaiset sivut.

Syntaksi

{SubInfoNavigation(
  classes: string,
  first: boolean,
  helper: string,
  levels: int,
  show: string,
  sort: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: sisältösivu

Näkyvyyshelper-attribuutissa: sisältösivu

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Sisältösivu

Attribuutit

classes:

Luokkanimet, jotka annetaan jokaiselle listaelementille.

Sallitut arvot: luokkanimet merkkijonoina.

Erota samalle elementille annettavat luokat välilyönnillä. Erota putkimerkeillä luokat, jotka haluat antaa eri listaelementeille.

Esim. classes: 'ekaLuokka tokaLuokka | jokaToisenLuokka jokaToisenTokaLuokka'

Katso myös tarkemmat ohjeet listojen luokkanimien määrittelyyn.

first:

Asettaa tarvittaessa navigaatiolistalle luokkanimen, joka kertoo listan olevan navigaation tai jonkin navigaatioelementin ensimmäinen elementti.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joka määrittää tulostuksen merkkauksen ja sisällön.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 • voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 • voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen.

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

levels:

Määrittää tulostettavien navigaatiotasojen määrän.

Sallitut arvot: kokonaisluvut. Oletusarvo 100.

Arvolla 1 tulostetaan vain ylimmäinen taso.

show:

Määrittää näytetäänkö tuoteryhmälistalla verkkokaupan kaikki tuoteryhmät vai pelkät käyttäjän valitseman tuoteryhmän alaiset ryhmät.

Sallitut arvot:

 • 'active': tulostetaan vain käyttäjän valitseman tuoteryhmän alaiset tuoteryhmät
 • 'all' (oletusarvo): tulostetaan koko tuoteryhmävalikko
sort:

Määrittää sivujen lajitteluperusteen.

Sallitut arvot:

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'