Tulostaa sisältösivun luokkanimet.

Kuvaus

Mahdollisia tulostettavia luokkanimiä ovat seuraavat:

  • Sivun ID-numero ('InfopageID-n')
  • Aktiivisen sivun luokkanimi ('Current')
  • Jos sivu on ensimmäinen tai viimeinen navigointilinkki, tulostetaan 'FirstNavigationItem' / 'LastNavigationItem'
  • Jos tagia käytetään {InfoNavigation}-tagin helper-attribuutissa, tulostetaan tagin classes-attribuutissa määritellyt luokkanimet.

Syntaksi

{InfoPageClass}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: sisältösivu

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Sisältösivu

Tagia käytetään pääasiassa {InfoNavigation}-tagin helper-attribuutissa tai sisältösivun sivupohjassa.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'