Tulostaa sisältösivun URL-osoitteen.

Kuvaus

Tagi tulostaa pelkän URL-osoitteen, joten sitä voidaan käyttää esimerkiksi <a>-tagin href-attribuutissa.

Syntaksi

{InfoPageURL}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: sisältösivu

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Sisältösivu

Tagia käytetään pääasiassa {InfoNavigation}-tagin helper-attribuutissa tai sisältösivun sivupohjassa.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'