Asetustiedostossa (theme.xml) määritellään sähköpostiteeman asetuksia.

Asetustiedosto sijaitsee sähköpostiteeman juurikansiossa. Esim. themes/email/TEEMA/theme.xml.

Tällä hetkellä ainoa tuettu asetus on vaihtoehtoisen sähköpostiteeman asettaminen, jota käytetään tilalla, jos kaupan sähköpostiteemasta puuttuu sivupohjia.

Alla näet toimivan esimerkin sähköpostiteeman asetustiedostosta.

<?xml version="1.0"?>
<Theme>
  <Settings>
    <FallbackTheme code="system/mycashflow-2012"/>
  </Settings>
</Theme>

Järjestelmän sisäisiä teemoja on tällä hetkellä 2, joten FallbackTheme-asetuksen mahdolliset arvot ovat:

 • system/mycashflow-2018 (suositus)

  MyCashflow'n uusi oletussähköpostiteema on responsiivinen, ja sitä on testattu perusteellisesti eri laitteilla ja sähköpostiohjelmilla.

  Lue lisää oletussähköpostiteemasta.

 • system/mycashflow-2012 (oletusarvo)