Tulostaa tuotteen kaikki kuvat ja pääkuvan kuvatekstin.

Kuvaus

Pääkuvan mukana tulostetaan myös kuvateksti.

Voit tulostaa tuotekuvien pienet esikatseluversiot käyttämällä {ProductThumbnails}-tagia.

Syntaksi

{ProductImages(
    target: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Yksittäisen tuotteen sivupohja
Tuotekuvat

Attribuutit

target:

Määrittää osoitteen, johon kuvaa klikkaamalla siirrytään.

Sallitut arvot:

'file'

Pelkkä kuvatiedosto avataan uuteen välilehteen.

'browser'

Kuva avataan tuotekuvien sivupohjassa, jossa klikattu kuva on asetettu pääkuvaksi.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'