Tulostaa sivun otsikon.

Kuvaus

Sivun otsikko määräytyy automaattisesti sivun tyypin mukaan. Esimerkiksi tuotesivun otsikkona on oletusarvoisesti tuotteen nimi (mutta tuotesivun otsikon voi määrittää erikseenkin tuotelomakkeella hakukoneoptimointia varten).

Tagia kannattaa käyttää erityisesti yleisellä sisältösivulla, jota voidaan tarvittaessa käyttää tiettyjen sivujen tulostamiseen, jos sivuilla ei ole teemassa sivupohjaa.

Sivun otsikko on mahdollista asettaa manuaalisesti, jos käytössä on Web Designer -laajennus.

Syntaksi

{PageTitle}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Sivun otsikon laatiminen {PageTitle}-tagin avulla

...
<body>
  ...
  <h1>
    {PageTitle}
  </h1>        

Yleisimmin {PageTitle}-tagi lisätään sellaisenaan sivun pääotsikkoelementtiin. Tällöin samaa elementtiä voidaan tarvittaessa uudelleenkäyttää vaikka kaikilla verkkokaupan sivuilla.

...
<body>
  ...
  <h1>
    {PageTitle}
    {ProductBrand(
      before: ' | '
    )}
  </h1>        

Sivusta riippuen {PageTitle}-tagin lisäksi otsikossa voidaan käyttää muutakin sisältöä. Esimerkiksi tuotesivulla otsikkoon voidaan lisätä tuotemerkin nimi käyttämällä {ProductBrand}-tagia. Käyttämällä before-attribuuttia lisätään erotinmerkkejä ennen tuotemerkin nimeä, joita ei näytetä, mikäli {ProductBrand} ei tuota sisältöä (tuotemerkkiä ei ole asetettu).

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'