Tulostaa sivun otsikon.

Kuvaus

Sivun otsikko määräytyy automaattisesti sivun tyypin mukaan. Esimerkiksi tuotesivulla sivun otsikko on tuotteen nimi.

Tagia kannattaa käyttää erityisesti yleisellä sisältösivulla, jota voidaan tarvittaessa käyttää tiettyjen sivujen tulostamiseen, jos sivuilla ei ole teemassa sivupohjaa.

Sivun otsikko on mahdollista asettaa manuaalisesti, jos käytössä on Web Designer -laajennus.

Syntaksi

{PageTitle}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Sivun otsikon laatiminen {PageTitle}-tagin avulla

...
<body>
  ...
  <h1>
    {PageTitle}
  </h1>        

Yleisimmin {PageTitle}-tagi lisätään sellaisenaan sivun pääotsikkoelementtiin. Tällöin samaa elementtiä voidaan tarvittaessa uudelleenkäyttää vaikka kaikilla verkkokaupan sivuilla.

...
<body>
  ...
  <h1>
    {PageTitle}
    {ProductBrand(
      before: ' | '
    )}
  </h1>        

Sivusta riippuen {PageTitle}-tagin lisäksi otsikossa voidaan käyttää muutakin sisältöä. Esimerkiksi tuotesivulla otsikkoon voidaan lisätä tuotemerkin nimi käyttämällä {ProductBrand}-tagia. Käyttämällä before-attribuuttia lisätään erotinmerkkejä ennen tuotemerkin nimeä, joita ei näytetä, mikäli {ProductBrand} ei tuota sisältöä (tuotemerkkiä ei ole asetettu).

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'