Tulostaa MyCashflow'n maksullisten palvelupakettien hakukoneen suodatustyökalut, joiden avulla hakija voi rajata hakutuloksia.

Kuvaus

Tämä tagi on käytössä vain maksullisissa MyCashflow-palvelupaketeissa.

Oletusarvoisesti suodattimet tulostetaan <ul>-listoina, jotka sisältävät seuraavat osat:

{SearchFilters}-tagin oletustulostus sopii useimmiten hakutyökalujen toteuttamiseen teemassa. Voit kuitenkin muokata hakusuodatinlistan merkkausta ja sisältöä käyttämällä tagin helper-attribuutissa suodatinten omia tageja.

MyCashflow'n maksullisten palvelupakettien hakukone sisältää seuraavat hakusuodattimet:

 • Hintaluokka
 • Tuoteryhmä
 • Tuotemerkki

Katso myös tarkemmat ohjeet hakutyökalujen toteuttamiseen verkkokaupan teemassa.

Syntaksi

{SearchFilters(
  limit: int,
  name: string,
  helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyyshelper-attribuutissa: search-filter

Tagia käytetään hakutulossivulla rajaamaan haun löytämiä tuotteita.

Attribuutit

limit:

Määrittää tulostettavien hakusuodatinten maksimimäärän.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

name:

Attribuutin perusteella rajataan tulostettavaksi vain halutut hakusuodattimet.

Sallitut arvot:

 • 'brand': tuotemerkkisuodatin
 • 'category': tuoteryhmäsuodatin
 • 'price_range': hintasuodatin
 • 'all': tulostetaan kaikki (oletusarvo)

Erota useammat arvot toisistaan putkimerkeillä. Esim. name: 'brand|category'

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joilla määritellään tulostuksen merkkaus ja sisältö.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. Voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. Voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.