Tulostaa hakulomakkeen ja painikkeen jolla haku suoritetaan.

Kuvaus

Kun kävijä suorittaa haun hakulomakkeella, hänet uudelleenohjataan hakutulossivulle, jossa annettu hakusana on asetettu GET-parametriksi.

Syntaksi

{Search(
    id: string,,
    placeholder: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

id:

Määrittää id-attribuutin, joka annetaan hakutyökalujen <input>- ja <button>-elementeille.

Annettun arvon perään lisätään elementin nimi, jotta sivulle ei tulostu kahta identtistä id-attribuuttia.

Sallitut arvot: HTML-attribuuteissa sallitut merkit. Oletusarvo 'Search'.

placeholder:

Määrittää hakukentälle placeholder-tekstin.

Oletusarvoisesti näytetään sanakirjasta teksti SearchInputPlaceholder.

Sallitut arvot:
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'