Tulostaa toimitustavat, joilla tuote on mahdollista toimittaa.

Kuvaus

Tulostettavat toimitustavat valitaan tuotteen painon ja pakettikoon perusteella.

Syntaksi

{ProductShippingMethods(
  includetax: boolean,
  limit: int,
  sort: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Yksittäisen tuotteen sivupohja
Tuotekuvat

Attribuutit

includetax:

Sisällyttää toimituskuluihin arvonlisäveron arvolla true.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo true.
limit:

Asettaa tulostettavalle listalle enimmäispituuden.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

sort:

Määrittää listan järjestyksen. Mahdollisia arvoja ovat:

 • 'abc': nouseva aakkosjärjestys
 • 'price': hinnan mukaan nouseva järjestys
 • 'manual': valikkojärjestyksen mukainen järjestys (oletusarvo)
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'