Tulostaa toimitustavat, joilla tuote on mahdollista toimittaa.

Kuvaus

Tulostettavat toimitustavat valitaan tuotteen painon ja pakettikoon perusteella.

Syntaksi

{ProductShippingMethods(
  includetax: boolean,
  limit: int,
  sort: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Yksittäisen tuotteen sivupohja
Tuotekuvat

Attribuutit

includetax:

Sisällyttää toimituskuluihin arvonlisäveron arvolla true.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.
limit:

Asettaa tulostettavalle listalle enimmäispituuden.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

sort:

Määrittää listan järjestyksen. Mahdollisia arvoja ovat:

 • 'abc': nouseva aakkosjärjestys
 • 'price': hinnan mukaan nouseva järjestys
 • 'manual': valikkojärjestyksen mukainen järjestys (oletusarvo)
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'