Tagi jota käytetään tulostamaan kaikkien tilaussähköpostiviestien tekstisisältö.

Kuvaus

Viestin sisältö poimitaan verkkokaupan sanakirjasta. Tulostettava teksti valikoidaan automaattisesti sen perusteella, mikä viesti lähetetään.

Voit muokata viestin sisältöä hakemalla muokattavaa tekstiä sanakirjasta.

Tagi ei tulosta mahdollista muuttuvaa sisältöä, kuten tilattuja tuotteita tai asiakastietoja.

Tilauskommenttien sivupohjassa tagi kuitenkin tulostaa aina viimeisimmän tilauskommentin.

Syntaksi

{OrderEmailMessage(
    payment_instructions: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tilaus

Tagia käytetään vain tilausten sähköpostipohjissa.

Attribuutit

payment_instructions:

Arvolla true tagi tulostaa myös tilaukselle valitun maksutavan maksuohjeet.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo true.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'