Tulostaa ilmoituksia, joita MyCashflow generoi automaattisesti asiakkaan toimintojen ja verkkokaupan tilan perusteella.

Kuvaus

Tämä tagi on pakollinen. Tagin jättäminen pois kaupan teemasta voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia verkkokaupan käytettävyydessä ja ylläpidossa.

Tulostettavia ilmoituksia voidaan rajata tarpeen mukaan group- ja name-attribuuttien avulla.

Oletuksena tagi tulostaa kaikki ilmoitukset, joita sivun lataamisen yhteydessä on syntynyt.

Tagin tulostusmuoto voidaan asettaa HTML- tai JSON-formaattiin käyttämällä return-attribuuttia.

Katso myös MyCashflow'n tuottamien ilmoitusten kuvaukset.

Syntaksi

{Notifications(
  group: string,
  name: string,
  return; string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Esimerkkejä

{Notifications(
  name: 'LoginFailed'
)}

{Login(
  before: '<h1>Kirjaudu sisään</h1>'
)}       

Esimerkissä käytetään {Notifications}-tagia näyttämään asiakkaan kirjautumisessa tapahtuvat virheet.

Itse kirjautumislomake tulostetaan käyttämällä {Login}-tagia.

Attribuutit

group:

Tulostettavan ilmoitusryhmän tunnus

Katso sallitut arvot ilmoitusryhmätaulukosta.

Sallitut arvot: merkkijono

Esim. {Notifications(group: 'Cart')}

name:

Tulostettavan yksittäisen ilmoituksen tunnus

Katso sallitut arvot ilmoitustaulukosta.

Sallitut arvot: merkkijono

Esim. {Notifications(name: 'CartUpdated')}

return:

Määrittää tagin tulostusmuodon.

Sallitut arvot:
 • html (oletusarvo)
 • json

Esim. {Notifications(return: 'json')}

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'