Tulostaa sivun metakuvauksen, joka näytetään esimerkiksi hakukoneiden tuloslistoilla.

Kuvaus

Ensisijaisesti tagi tulostaa Web Designer -laajennuksen hakukoneoptimointilomakkeella asetettua lyhyttä kuvausta.

Metakuvauksen pituutta ei ole rajoitettu, mutta hakukoneet huomioivat usein vain 255 ensimmäistä merkkiä.

Voit asettaa kuvauksen maksimipituuden käyttämällä maxlength-attribuuttia.

Jos sivulla ei ole asetettu erillistä metakuvausta Web Designer -laajennuksen lomakkeella, metakuvaus määrittyy asetetun näkymän ja sisällön perusteella:

Syntaksi

{MetaDescription(
    maxlength: int
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

maxlength:

Asettaa tulostettavan sisällön maksimipituuden. Sisällöstä poistetaan kaikki muotoilut ja ympäröidään tulostettava teksti <p>-tageilla.

Sallitut arvot: merkkimäärä kokonaislukuna. Esim. maxlength: 255

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'