Tulostaa sivun todellisen osoitteen, johon haluat esimerkiksi hakukoneiden linkittävän.

Kuvaus

Tagi tulostaa suhteellisen osoitteen verkkokaupan juuriosoitteeseen nähden (esim. /product/5/pipo). Lisää osoitteeseen verkkotunnus käyttämällä {ShopURL}-tagia.

Tagia käytetään pääasiassa <link>-elementin href-attribuutissa:

<link rel="canonical" href="{ShopUrl}{CanonicalURL}" />

Näin hakukoneet eivät indeksoi samaa tuotetta useampaan kertaan eri osoitteilla (esim. /product/5/pipo ja /product/5).

{CanonicalURL}-tagia käyttämällä pystyt myös estämään esimerkiksi kehitysversiota (kehitys.kauppa.mycashflow.fi) indeksoitumasta hakukoneisiin:

<link rel="canonical" href="https://www.kaupanosoite.fi{CanonicalURL}" />

Syntaksi

{CanonicalURL(
  version: int
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Monikielisen verkkokaupan kielitietojen määrittely

Monikielisessä verkkokaupassa kannattaa jokaisen sivun <head>-osioon lisätä tieto saman sivun eri kieliversioista sekä kyseisen sivun kielestä. Tämä tapahtuu käyttämällä {CanonicalURL}-tagin version-attribuuttia:

<head>
  {CanonicalUrl(version: 1, before: '<link rel="alternate" href="https://www.example.com', after: '" hreflang="en" />')}
  {CanonicalUrl(version: 2, before: '<link rel="alternate" href="https://fi.example.com', after: '" hreflang="fi-fi" />')}
  {CanonicalUrl(version: 3, before: '<link rel="alternate" href="https://www.example.de', after: '" hreflang="de-de" />')}
  {CanonicalUrl(version: 4, before: '<link rel="alternate" href="https://www.example.fr', after: '" hreflang="fr" />')}
  {CanonicalUrl(version: 5, before: '<link rel="alternate" href="https://www.example.com', after: '" hreflang="x-default" />')}
  ...

Huomaa että kunkin linkin kieli määritellään linkkielementin hreflang-attribuutissa.

Attribuutit

version:

Määrittää version, jonka osoite tulostetaan.

Sallitut arvot: Version ID-numero. Esim. version: 3
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'